1. PRIJSAANBIEDINGEN
Een offerte voor een programma uit onze brochure of een op maat gemaakt programma zal worden overgemaakt, in normale omstandigheden, binnen de 24 uur van uw aanvraag zonder onkosten. Deze wordt opgemaakt volgens de informatie en prijzen in onze gegevens. Beschikbaarheid wordt niet gekontroleerd.

2. AANVAARDING VAN DE OFFERTE/OPTIE
Reserveringen worden aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van bevestiging van de offerte en moeten ten laatste op de vervaldatum van de optie bevestigd worden.

3. VERKOOP
Een situatie van de verkoop moet worden toegezonden aan Pantour tot 30 dagen vòòr de vertrekdatum van de groep. Een kamerlijst wordt toegezonden een maand vòòr aankomst met mogelijkheid van wijzigingen tot 8 dagen voor vertrek.

4. WIJZIGINGEN
Programmawijzigingen, wijzigingen van aantal deelnemers moeten schriftelijk worden aangevraagd en door Pantour bevestigd worden. De annulatie van een gedeelte van het oorspronkelijk aantal gereserveerde deelnemers kan leiden tot het betalen van annulatieonkosten berekend op de gewijzigde diensten. Wij behouden ons het recht voor eventuele wijzigingen vanaf acht dagen vòòr vertrek te weigeren.

5. REISDOCUMENTEN
Een compleet dossier met vouchers zal toegestuurd worden na ontvangst van het saldo, volgens de betalingsvoorwaarden.

6. PRIJZEN/AANTAL DEELNEMERS
De forfaitprijzen per persoon zijn normaal gezien berekend op basis van minstens 30 deelnemers - met minder deelnemers worden de tarieven herberekend en dit ongeacht de datum waarop het aantal deelnemers veranderd.Geen enkele constestatie aangaande de prijs kan in aanmerking komen bij terugkeer van de reis.
Daar het gaat over forfaitprijzen gebaseerd op contractprijzen met verschillende leveranciers (transport, hotels, enz) wordt er niet rekening gehouden met eventuele promotie-tarieven die sommige leveranciers toekennen in bepaalde data. Geen enkele klacht of vraag voor terugbetaling zal hiervoor worden toegestaan. Ingeval de groep om een of andere reden een gereserveerde dienst annuleert zal er geen terugbetaling worden verleend.

7. PRIJSVERANDERINGEN
De prijs wordt berekend volgens de datum van aanvraag. Er bestaat echter de mogelijkheid dat deze kan veranderen door grote prijsveranderingen van de publieke diensten, zoals kosten met betrekking tot faciliteiten zoals toegang tot musea en monumenten, brandstof, openbaar vervoer zowel ter land of zee. In dit geval behoudt Pantour uitdrukkelijk de mogelijkheid de prijzen aan te passen zowel bij verhoging als bij verlaging. Alle wijzigingen zullen schriftelijk worden meegedeeld.
Ingeval van een verhoging van de totale prijs van meer dan 10% heeft de groep de mogelijkheid de reis kosteloos te annuleren, op voorwaarde dat de annulatie wordt vermeld ten laatste 25 dagen voor vertrek. Na die datum zullen annulatiekosten worden aangerekend. In ieder geval zal de door Pantour aangeboden pakketprijs niet verhogen of verlagen tijdens de 20 dagen die de datum van vertrek voorafgaan.

8. VOORSCHOT - BETALING
Tenzij anders specifiek afgesproken, is de reservering slechts definitief bij voorbetaling van een voorschot van 30 % van de totale reissom van de toegestuurde pro-forma factuur.Het saldo dient betaald te zijn uiterlijk 15 dagen vòòr aanvang van de reis. Tenzij specifieke overeenkomst, behouden wij ons het recht voor om alle diensten te annuleren indien de betalingsvoorwaarden niet werden voldaan.
Ingeval een reis gereserveerd wordt op minder dan 30 dagen vòòr vertrek, moet dit samengaan met de betaling van het totaal bedrag van de pro-forma factuur.

9. WIJZE VAN BETALING
Alle betalingen dienen te geschieden via bankoverschrijving op onze bankrekening:

CARIPARMA & PIACENZA – AG. 2 – PIANO DI SORRENTO

IBAN: IT85M0623040051000056721145 – BIC/SWIFT: CRPPIT2P553

Bankkosten zijn voor rekening van de betaler met vermelding hiervan op de overschrijving.
Kopie van de overschrijving dient te worden gestuurd per fax ter attentie van onze afdeling boekhouding.

10. ANNULERING
Gezien verplichtingen tegenover onze leveranciers en dienstverleners, moeten volgende termijnen voor annuleringskosten worden opgelegd:
Dossieronkosten indien noodzakelijk : vanaf de bevestiging tot 31 dagen vòòr de vertrekdatum : € 250,-
- van 30 tot 21 dagen vòòr vertrek: 25% van de forfaitprijs
- van 20 tot 9 dagen vòòr vertrek: 50% van de forfaitprijs
- van 8 tot 2 dagen vòòr vertrek: 100% van de forfaitprijs
- onderbreking tijdens de reis: geen terugbetaling

11. DUUR VAN VERBLIJF
De prijzen zijn forfaitair berekend en op basis van een zeker aantal overnachtingen, maar nooit op een aantal uren of fracties van dagen. Indien dus, door de aankomst- en vertrekuren bij de eerste en/of laatste dag van de reis, enkele uren verloren gaan, zal dit geen invloed hebben op de prijs van de reis.

12. HOTELS
Volgens een internationaal reglement kan men op de hotelkamers vanaf 14.00 uur bij aankomst en moeten deze worden vrijgegeven bij vertrek vòòr 12 uur ongeacht het uur van vertrek.

13. KAMERTYPES
Eenpersoonskamers zijn steeds onderworpen aan supplementen. Hun aantal is beperkt en ze zijn vaak minder ruim en minder comfortabel dan de andere kamers. Het aantal eenpersoonskamers voor een groep mag in geen geval meer dan 10% van de toegewezen kamers overschrijden. De hoteleigenaar kan verdere eenpersoonskamers weigeren of aannemen met een andere toeslag. Dubbel kamers met één groot bed (letto matrimoniale) zijn zeldzaam en bestaan meestal uit 2 eenpersoonsbedden. Triples en quadruples zijn meestal 2-bedkamers met 1 of 2 extra bedden toegevoegd.

14. MAALTIJDEN
Dranken zijn nooit inbegrepen en het supplement hiervoor kan varieren naargelang het hotel of restaurant.
De volpension formule omvat overnachting, ontbijt, middag- en avondmaal. Eventuele extra maaltijden komen ten laste van de klant. Bovendien worden niet geconsumeerde maaltijden niet vergoed. Tenzij bijzondere overeenkomst, kan het hotel weigeren een maaltijd te vervangen met een lunchpakket.

15. OVERMACHT
Ingeval van staking van vervoer, hotelpersoneel,luchtverkeersleiders, ingeval van oproer, aardbevingen, brand, oproer en verbodsbepalingen door overheidsinstanties zal PANTOUR alles in het werk stellen om een vlotte reis en de veiligheid van haar klanten te waarborgen.

16. WIJZING VAN VERBLIJF
De reis kan gewijzigd of geannulleerd worden ingeval van overmacht in verband met uitzonderlijke gebeurtenissen die bijvoorbeeld de veiligheid van de klanten niet meer waarborgen. De klant kan de boeking annuleren zonder dat er hiervoor onkosten of schadevergoeding moet betaald worden.Het totaal betaald bedrag zal worden terugbetaald.
Indien de klant echter de voorgestelde wijziging aanvaardt, kan daarna hierover geen klacht worden ingediend. Pantour zal instaan voor de goede uitvoering van de gereserveerde diensten via haar leveranciers. In ieder geval, bij een nalatigheid van een leverancier, behoudt Pantour het recht voor om een hotel of restaurant te vervangen voor een ander van dezelfde categorie en met dezelfde diensten.

17. KLACHT
Eventuele klachten moeten onmiddellijk medegedeeld worden aan Pantour zodat deze zo spoedig mogelijk op de beste manier kunnen worden opgelost. Indien de klacht niet ter plaatse kan opgelost worden, vraagt de klant een schriftelijke verklaring met beschrijving van de niet geleverde diensten. Elke klacht die niet ter plaatse of schriftelijk binnen de acht dagen na de reis word vermeld, zal niet in aanmerking worden genomen. Elk geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost wordt behandeld door de Rechtbank van Torre Annunziata/Napels/Italie.

18. CATEGORIE HOTELS
Bij de naam van de vermelde hotels staat de officiële sterrencategorie die door de toeristische italiaanse autoriteiten werden toegekend. 

TECHNISCHE ORGANISATIE:
PANTOUR van PANORAMA TRAVEL s.a.s.
Via F. Ciampa, 26 - 80063 PIANO DI SORRENTO - ITALIA
Tel.: +39 081 5342666 - Fax: +39 081 5323054 - info@panorama-travel.it

Handelsregister: CCIAA 343612 van  05/08/1982
Licentie n° 422  - BTW  01306931211
Verzekering: Assicurazione Generali n. 291692405
Lid van ENIT